Die Bemiddelaars
Dr Leentjie de Jong is ’n toegelate prokureur en mede-professor aan UNISA se regskool, waar sy reeds meer as sestien jaar Familiereg doseer. Sy het haar doktorsgraad verwerf met die tema:
Egskeidingsbemiddeling in Suid- Afrika: ’n Vergelykende studie.
Dr Christo de Klerk is ’n terapeut met meer as twintig jaar praktyks ondervinding. Hy verwerf sy doktorsgraad met die tema: Rekonstruksie van lewe na egskeiding. Hy is ook die skrywer van die boek, Gelukkig op my eie - daar is lewe na egskeiding.
Hulle passie is om die trauma wat egskeiding veroorsaak so ver moontlik uit te skakel en te beperk. Beide is lede van die South African Association of Mediators in Divorce and other Family Matters (SAAM).
  • Indien julle reeds geskei is en steeds konflik ervaar, kan Leentjie en Christo julle behulpsaam wees om kreatiewe, werkbare oplossings te vind.
  • Indien u beplan om te skei, kan Leentjie en Christo julle voorberei vir die egskeiding en julle help om ’n skikkings ooreenkoms te struktureer wat aan julle unieke behoeftes voldoen.
Terug na Tuisblad