Kontakbesonderhede

Indien u voordeel wil trek uit ons
multi-dissiplinêre ervaring, kontak:

Dr Leentjie de Jong
082 787 9144
012-429 8445
leentjie@mediators.co.za

Dr Christo de Klerk
083 660 5583
012-347 9017
christo@mediators.co.za

Adres
Rooth & Wessels Ing.
Parc Nouveau
225 Veale Straat Brooklyn

Roetekaart

In samewerking met
Rooth & Wessels Ing.