Gesinsdinamiek Bemiddelaars
Egskeidingsbemiddeling is ’n alternatiewe manier om egskeidingsonderhandelings te fasiliteer.

GESINSDINAMIEK BEMIDDELAARS ondersteun die partye – met minimum gepaardgaande stres – om ‘n betekenisvolle en werkbare ooreenkoms tot voordeel van eggenote en kinders te bereik.

Die Bemiddelaars

Die tradisionele egskeiding
Die alternatief: Bemiddeling
Die bemiddelingsproses
Kontakbesonderhede
Gesinsdinamiek Bemiddelaars
‘n Professionele en onafhanklike multi-dissiplinêre
familieregsdiens wat alle partye in ‘n egskeiding
eerlik en redelik behandel.