Die tradisionele egskeiding

Ingevolge die tradisionele egskeidingsproses het elke party ’n regsverteenwoordiger wat na sy/haar belange omsien. Totdat ’n skikking bereik word, of die saak uiteindelik deur die hof beslis word, vind kommunikasie tussen man en vrou deur middel van die verteenwoordigers plaas.

Gevolge van die tradisionele egskeiding
  • Die partye praat nie met mekaar nie.
  • Vyandigheid tussen die partye duur voort, selfs jare na die egskeiding.
  • Die egskeiding kan in ’n magstryd ontwikkel.
  • Die partye kan beheer verloor oor die proses wat hulle en hulle kinders intiem raak.
  • Dit kan ’n baie uitgerekte proses wees.
  • Dit is gewoonlik finansieel ’n baie duur proses.
  • Onderliggende vrese word nie aangespreek nie.
  • Die manier hoe die huwelik ontbind word, kan later die grootste bron van frustrasie, pyn, verbittering en vernedering wees.
  • Die proses kan baie nadelig wees vir kinders.